Strona główna Z policyjnego notesu i inne Jacek Bembnista pokieruje gnieźnieńskim szpitalem

Jacek Bembnista pokieruje gnieźnieńskim szpitalem

fot. gniezno.naszemiasto.pl
fot. gniezno.naszemiasto.pl

Jacek Bembnista został powołany na stanowisko p.o. dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski. Powyższa decyzja została podjęta w trybie natychmiastowym z uwagi na wyższą konieczność, czyli obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego.

W dniu 1 grudnia do Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego dotarła informacja, że dotychczasowa Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa Pani Ewa Jachimczyk w dniu 16 listopada 2018 roku złożyła rezygnację z pełnionej funkcji, z terminem upływu wypowiedzenia w dniu 2 grudnia.

W związku z tym, że w dniu 21 listopada br. poprzedni Starosta Gnieźnieński Pani Beata Tarczyńska rozwiązała umowę o pracę z ówczesnym Dyrektorem Szpitala Pomnik Chrztu Polski Panem Krzysztofem Bestwiną zwalniając jednocześnie dyrektora z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy, a także biorąc pod uwagę zapisy statutu Szpitala, mówiące o tym, że podczas nieobecności Dyrektora Naczelnego obowiązki pełni Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa, obecny Starosta Gnieźnieński został zmuszony w trybie natychmiastowym powołać p.o. Dyrektora Szpitala.

W przeciwnym razie szpital pozostałby bez umocowania innych osób do reprezentowania jednostki, w tym szczególnie do składania oświadczeń woli w imieniu szpitala.

Brak osób zarządzających podmiotem leczniczym stanowi zagrożenie dla zapewnienia ciągłości prawidłowego funkcjonowania jednostki, łącznie z brakiem możliwości zawierania umówi wraz z aneksami z Wielkopolskim oddziałem NFZ w Poznaniu.

Powierzenie funkcji p.o. Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski Panu Jackowi Bembniście nie stanowi pominięcia przeprowadzenia postępowania konkursowego, jest natomiast gwarantem zapewnienia ciągłości prawidłowego funkcjonowania szpitala do czasu nawiązania stosunku pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej w trybie art. 49 ustawy o działalności leczniczej z przyszłym dyrektorem szpitala.

Materiał prasowy / fot. www.gniezno.naszemiasto.pl

fot. gniezno.naszemiasto.pl
fot. gniezno.naszemiasto.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here