Strona główna Z policyjnego notesu i inne Wniosek klubu radnych PiS niezgodny z prawem

Wniosek klubu radnych PiS niezgodny z prawem

Regionalna Izba Obrachunkowa uznała wniosek radnych klubu PiS za niezgodny z prawem, a „rzekoma” nadwyżka budżetowa to nic innego jak środki na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na wykup już wyemitowanych papierów wartościowych.

Poniżej pełne stanowisko obecnego Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, przekazane w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej:

„Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2019 złożył w dniu 8 stycznia br. Poseł na Sejm RP Zbigniew Dolata. Regionalna Izba Obrachunkowa zbadała niniejszy wniosek i nie zakwestionowała jej legalności.

Przypomnijmy, sprawa dotyczy Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 20 grudnia 2018 roku, podczas której była przyjęta uchwała budżetowa na rok 2019. W dniu sesji Klub Radnych PiS złożył wniosek na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie poprawki do projektu uchwały budżetowej. Chodziło o przeniesienie kwoty ok. 12,5 mln zł z nadwyżki budżetu jako dotacja majątkowa na rozbudowę szpitala. RIO zbadała sposób procedowania niniejszego wniosku i przyznała rację Przewodniczącemu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odnośnie sposobu działania w ramach swoich uprawnień. Izba uznała, że cyt: „(…) Jego przegłosowanie (dopis. red. wniosku) naruszałoby zasadę równowagi budżetu (dochody + przychody = wydatki + rozchody)”.

Jak czytamy dalej w rozstrzygnięciu Regionalnej Izby Obrachunkowej cyt. (…) „Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie nie składał wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację II etapu zadania do budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2019. Pierwszy wniosek do korekty budżetu wykazujący II etap wpłynął ze Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie dnia 24 stycznia 2019 roku, gdzie wskazano wartość II etapu na kwotę 10 542 445 zł.” oraz cyt. „(…) kwota wskazana we wniosku, tj. 12 496 685,64 zł. nie jest wartością wynikającą ze składanych przez Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie wniosku do budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego.”

RIO w swoim rozstrzygnięciu wskazuje również na łączną wartość umowy między Szpitalem Pomnik Chrztu Polski a firmą ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o., sp. k. podpisanej w dniu 10 maja 2017 roku na łączną wartość w wysokości prawie 61,5 mln. zł. Wskazana kwota dotyczy jednak tylko umowy z jednym wykonawcą, natomiast należy zauważyć, że proces inwestycyjny dt. rozbudowy szpitala rozpoczął się już w roku 2006 i do kwoty umowy z w/w firmą należy doliczyć wszystkie wcześniejsze poniesione wydatki oraz te, które będą ponoszone w przyszłości np. na wyposażenie szpitala w sprzęt medyczny.

Jak zatem wynika z powyższego, środków na dalszą rozbudowę Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie poprzedni Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego nie zabezpieczył. Nie ma również żadnej rezerwy budżetowej, z której można byłoby je aktualnie przesunąć, aby móc kontynuować II i III etap rozbudowy szpitala”.

Pełne stanowisko RIO do pobrania |TUTAJ|.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here